-->

Đối với những hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm của công ty dịch vụ có thể bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn những thủ tục cần thiết để mở công ty kinh doanh dịch vụ mai mối.