-->

Các trường hợp bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Khoản 2 Điều 44 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.

Trong hợp đồng vay tài sản đã thoả thuận về việc trả nợ với hình thức “trả nợ một lần 5,5 lượng vàng hoặc 02 công ruộng” nên khi đến hạn hợp đồng, gia đình anh (chị) phải thực hiện nghĩa vụ trên.

Điều 245 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 có quy định về thời hạn kháng cáo.

Bị đơn phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Toà án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên Toà. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án.

Luật sư tư vấn về chế độ của người lao động khi Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi ...

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa;

Khó khăn của Ngân hàng trong việc cung cấp địa chỉ của bị đơn theo yêu cầu của Tòa án

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

Việc NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải tuân thủ theo các quy định của Bộ luật lao động để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động. Nếu NSDLĐ cố tình làm trái quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp lý được quy định tại Bộ luật lao động.

Đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có.

NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây: Người lao động (NLĐ) thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ...

Bị đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.2. Đương sự không thể tham gia hoà giải được vì có lý do chính đáng.

Trường hợp bị đơn được tòa triệu tập mà vắng mặt lần thứ nhất, thì phiên tòa sẽ bị hoãn; nhưng đến lần thì thứ hai thì Tòa vẫn sẽ tiến hành xét xử mà không có sự có mặt của bị đơn.

Bị đơn vắng mặt thì phiên tòa có thể bị hoãn.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động giúp việc gia đình theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại điều 38 BLLĐ 2012 thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp trong những trường hợp luật định.