-->

Điều 32 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tạm hoãn hợp đồng lao động với người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.