-->

Để được tách thửa đất trước hết bạn phải đảm bảo diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định tại từng địa phương.

Luật sư tư vấn về tách thửa đất và giá đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại An Giang