Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan,...

Do ông nội chết không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia theo pháp luật, cháu ruột của người mất thuộc hàng thừa kế thứ hai do đó không có quyền đòi chia di sản khi những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn sống và không từ chối nhận di sản.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Do chưa thỏa thuận về việc phân chia thừa kế nên mảnh đất hiện vẫn được xác định là di sản thừa kế. Việc tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật. Trong trường hợp này người thừa kế khác, có thể làm đơn khiếu nại...

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật: có được kết hôn khi ông nội và ông ngoại là hai anh em ruột.

Quyền sử dụng đất là di sản của ngườ mất, nếu không có di chúc, sẽ được chia theo pháp luật cho những người thừa kế.

Nếu đã qua hai cấp xét xử là tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh mà chưa được xét xử khách quan, người tham gia tố tụng có quyền kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật sư tư vấn thừa kế...

Ông nôi của cháu bé chỉ có quyền nuôi dưỡng cháu khi mà bố cháu không có đủ điều kiện nhận nuôi và chăm sóc cháu. Còn nếu bố cháu bé không đồng ý và vẫn có điều kiện nuôi dưỡng con thì ông nội cháu hoàn toàn không có quyền giành nuôi cháu bé.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế

Tranh chấp di sản là động sản mà người chết không để lại di chúc được chia quy định của pháp luật.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ông nội và ông ngoại của bạn gái là hai anh em ruột, có kết hôn được không.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân,...

Ông nội bạn mới chỉ có di ngôn để lại mảnh đất đó cho cháu đích tôn, chứ không có người làm chứng hay có di chúc để lại, cho nên việc cháu đích tôn được ông để lại miếng đất là không có căn cứ pháp luật.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập được miễn thuễ thì việc bạn nhận thừa kế từ ông bạn sẽ thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Ông nội bạn có lập di chúc bằng văn bản và đã có chỉ định cho bạn được hưởng thừa kế. Do đó, sau khi ông bạn chết bạn sẽ được hưởng một phần di sản thừa kế như ông bạn đã ghi trong di chúc