-->

Quyền tự định đoạt tài sản, luật quy định như thế nào?

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn một vấn đề như sau. Gia đình tôi có ông bà̀ nay đã ngoài 70, là chủ hộ gia đình. Ông bà có 03 người con thì bố tôi là con trai trưởng nhưng đã mất từ lâu. Dưới là 02 cô, nhưng không sống cùng hộ. Tôi là cháu đích tôn, nhưng cũng đã có vợ con nên đã ra ở riêng. Hiện tại căn nhà chỉ có ông bà và 01 đứa cháu ngoại (con của cô). Vậy căn nhà đó sau này có thuộc về tôi không? (Thu Hà)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng Của Công ty Luật Everest - trả lời:

Điều 164 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Quyền Sở hữu như sau:“Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản”.

Điều 676 Bộ Luật Dân sự năm 2005 (BLDS) quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

"1.Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a)Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2.Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3.Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Điều 677BLDSquy định về thừa kế thế vị như sau:

"Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.

Như vậy, ông bà có ba người con, bố của anh (chị) đã mất và hai cô. Phần di sản của ông bà không có di chúc để lại sẽ được chia đều. Bố
anh (chị)sẽ được 1/3 khối di sản. Bốanh (chị)có bao nhiêu người con sẽ được chia đều cho tất cả người con (số di sản 1/3). Còn nếu trường hợp, ông bà để lại di chúc choanh (chị)tất cả di sản thì đương nhiên căn nhà của ông bà sau khi mất sẽ thuộc vềanh (chị). Hiện tại sẽ không ai có quyền định đoạt ngôi nhà của ông bà.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.