-->

Quy định của pháp luật về di tặng?

Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng. Người lập di chúc phải ghi rõ tên người hưởng di sản, phần di sản dành di tặng trong di chúc.

Hỏi: Ông nội tôi muốn lập di chúc tặng cho người bạn thân của ông một phần tài sản. Đề nghị Luật sư tư vấn, ông nội tôi có thể lập di chúc tặng một phần tài sản tặng cho người bạn của ông không? (Vân Anh - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

Người lập di chúc có các quyền như sau: “1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; 2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; 3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; 4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; 5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản”(Điều 648).

Di tặng: “1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc; 2. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này”(Điều 671)

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, người lập di chúc có các quyền như quy định tại Điều 648 Bộ luật Dân sự năm 2005 trong đó có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng. Do đó, ông nội của anh (chị) có quyền lập di chúc dành một phần tài sản trong khối di sản để tặng lại cho người bạn của ông, đồng thời trong di chúcphải ghi rõ tên người hưởng di sản, phần di sản dành di tặng.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thôngtintrong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.