Quy định của pháp luật về truất quyền thừa kế?

Người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế trừ trường hợp người thừa kế chưa thành niên hoặc người thừa kế đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Hỏi: Vợ chồng tôi có hai con trai. Gần đây, cậu cả nhất quyết đòi cưới cô gái không có công ăn việc làm, tính tình xấc xược, suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Gia đình tôi hết mực khuyên can nhưng con trai không nghe. Vợ chồng tôi quyết định truất quyền thừa kế của con trai để cô gái kia không thể lợi dụng, lừa tiền. Đề nghị Luật sư tư vấn chúng tôi có được truất quyền thừa kế của con trai không? (Phạm Hùng - Quảng Ninh)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

- Quyền của người lập di chúc:“Người lập di chúc có các quyền sau đây: "1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản” (Điều 648).

- Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc: "Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động" (Điều 669).

Căn cứ quy định của pháp luật về thừa kế, người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Trừ trường hợp con của ông (bà) chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.