Bà Phạm Thị Liên, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan trong vụ án hình sự "cố ý gây thương tích", căn cứ Điều 371 BLTTHS, đã gửi đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM kháng nghị giám đốc thẩm Bản án số 75/2018/HS-PT ngày 01/08/2018 (Bình Dương).

Bà Phạm Thị Liên, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan trong vụ án hình sự "cố ý gây thương tích", căn cứ Điều 371 BLTTHS, đã gửi đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM kháng nghị giám đốc thẩm Bản án số 75/2018/HS-PT ngày 01/08/2018 (Bình Dương).

Bà Phạm Thị Liên, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan trong vụ án hình sự "cố ý gây thương tích", căn cứ Điều 371 BLTTHS, đã gửi đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM kháng nghị giám đốc thẩm Bản án số 75/2018/HS-PT ngày 01/08/2018 (Bình Dương).

Công ty Luật TNHH Everest định hướng trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, có uy tín, có mạng lưới và sự hiện diện rộng khắp Việt Nam.