Phụ cấp trách nhiệm đối với thủ quỹ, những lưu ý đặc biệt

Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc


Hỏi: Tôi tuyển dụng làm việc vào vị trí thủ quỹ trong một trường cấp III (là đơn vị sự nghiệp công lập) tại Hải Dương đã được 03 tháng. Trong thang bảng lương, tôi không thấy khoản phụ cấp trách nhiệm trong phần lương của mình. Bạn tôi cũng làm thủ quỹ trong một trường khác nhưng lại có phụ cấp trách nhiệm. Tôi muốn hỏi, thủ quỹ có được hưởng phụ cấp trách nhiệm hay không? Hay tùy vào cơ chế của từng cơ quan, tổ chức thủ quỹ làm việc?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về khái niệm và vai trò của thủ quỹ.

“Thủ quỹ” hay còn được gọi bằng cái tên khác là “kế toán thu chi” chính là người giữ quỹ của một cơ quan, một tổ chức.

Yêu cầu chung đối với một người thủ quỹ là phải luôn luôn cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu - chi - tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ; báo cáo khi cần cho Ban Giám đốc và Kế toán trưởng. Đồng thời, phải thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.

Vai trò thủ quỹ liên quan đến nhiều khía cạnh khác của công tác tài chính, ví dụ như bố trí an ninh để giữ và vận chuyển tiền mặt, tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và báo cáo về các giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, thủ quỹ còn chịu trách nhiệm về việc cân đối tiền mặt và quỹ tiền mặt, giữ các khoản tiền đủ để đáp ứng các hợp đồng kinh doanh.

Thủ quỹ làm việc trong rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề, thực hiện các dịch vụ giao dịch cơ bản hàng ngày như: nhập các khoản mua hàng vào sổ quỹ tiền mặt; nhận các khoản thanh toán tiền mặt, séc và thẻ; kiểm tra số dư tài khoản; trả lại tiền cho khách hàng; tính toán các khoản giảm giá; chuyển các nguồn vốn. Căn cứ quy mô và quy chế của cơ quan, tổ chức mà tiêu chuẩn về thủ quỹ được quy định khác nhau. Tuy nhiên, công việc chính của thủ quỹ bao gồm hai loại đó là thu chi tiền mặt và quản lý quỹ tiền mặt.

- Thu, chi tiền mặt: mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ; kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt; cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào phiếu thu hoặc phiếu chi.

- Quản lý Quỹ tiền mặt: Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két. Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày. Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký. Hằng ngày, kế toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, ký vào sổ Quỹ (viết tay và bản in). Khóa sổ và niêm két trước khi ra về.

Thứ hai, phụ cấp trách nhiệm trong trường hợp người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức vũ trang, doanh nghiệp nhà nước


Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Điểm d khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy đinh về phụ cấp trách nhiệm công việc như sau: "Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung".

Thông tư số 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định như sau:

"I- Phạm vi áp dụng: Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo).

II. Mức phụ cấp và đối tượng áp dụng:

1. Mức phụ cấp: Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 4 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1 so với mức lương tối thiểu chung. Theo mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng thì các mức tiền phụ cấp trách nhiệm công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 như sau:

Mức

Hệ số

Mức tiền phụ cấp thực hiện 01/10/2004

1

0,5

145.000 đồng

2

0,3

87.000 đồng

3

0,2

58.000 đồng

4

0,1

29.000 đồng

2. Đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc:… (d) Mức 4, hệ số 01 áp dụng đối với: Thủ quỹ cơ quan, đơn vị".

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng..

Như vậy trong trường hợp, chị được tuyển dụng làm việc vào vị trí thủ quỹ trong một trường cấp III (là đơn vị sự nghiệp công lập) tại Hải Dương, chị là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập này. Viên chức là một trong những đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (trích dẫn ở trên).

Thủ quỹ là công việc đòi hỏi trách nhiệm cao do đó sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Theo đó, chị sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo mức 4, hệ số 0,1. Tuy nhiên, theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP,từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở đã tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Cho nên, mức phụ cấp của chị tính từ ngày 01/07/2019 sẽ là 149.000 đồng/tháng.

Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Như vậy, cơ quan chị đang làm việc đã làm trái với quy định của pháp luật. Chị cần làm đơn yêu cầu gửi lên lãnh đạo cơ quan để yêu cầu xem xét giải quyết và bảo vệ quyền lợi của mình.

Riêng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì phụ cấp trách nhiệm của người lao động sẽ tuân theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015, như sau:

“Chế độ phụ cấp trách nhiệm: (a) Phụ cấp trách nhiệm được áp dụng đối với người lao động làm một số công việc thuộc công tác quản lý (như tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng, đội phó, quản đốc, đốc công, trưởng ca, phó trưởng ca, trưởng kíp, phó trưởng kíp và chức danh tương tự), hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn so với trách nhiệm đã tính trong mức lương của thang lương, bảng lương (như thủ quỹ, thủ kho, kiểm ngân và chức danh tương tự); (b) Công ty rà soát, đánh giá yếu tố trách nhiệm đối với công việc để xác định mức phụ cấp trách nhiệm, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương; (c) Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm”.

Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Thứ ba, phụ cấp trách nhiệm trong trường hợp người lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân.


Hiện nay, phụ cấp trách nhiệm mới chỉ được quy định trong văn bản pháp luật đối với trường hợp người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức vũ trang, doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp người lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân thì những khoản phụ cấp này hoàn toàn do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận theo quy định tại Điều 102 Bộ Luật lao động năm 2012: “Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động”.

Như vậy, nếu không làm trong doanh nghiệp nhà nước thì những khoản phụ cấp người lao động được hưởng hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động. Còn nếu người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thì thì những khoản phụ cấp sẽ được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.