-->

NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng?

rường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này;...

Hỏi: Tôi là 1 NLĐ cho 1 Công ty nước ngòai giữ chức vụ Nhân viên Kho. Hợp đồng lao động của tôi có thời hạn 1 năm và đến ngày 20/11/2015 thì mới hết hạn. Nhưng vào ngày 20/07/2015 tôi được Phòng nhân sự gọi lên và đưa Quyết định thôi việc với lí do là căn cứ vào tình hình thực tế Công ty không cần vị trí của tôi hiện giờ và không có thông báo gì cho tôi trước đó. Tôi thấy lí do cho tôi nghỉ việc tức thời như vậy là không đúng vì vị trí của tôi hiện giờ là đang thiếu người và phải nhờ Nhân sự từ phòng ban khác chuyển sang làm thay. Đồng thời, Công ty không thông báo trước cho tôi thời hạn là 30 ngày để tôi có thể chuẩn bị và sắp xếp công việc mới. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trong trường hợp này là gì ạ? Đồng thời tôi có thể yêu cầu bên phía Công ty như thế nào để giành lại quyền lợi chính đáng của những người lao động như tôi. (Tiến Mạnh - Quảng Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Cần phải xác định chính xác lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty có đúng là vì tình hình thực tế không cần đến vị trí của bạn hay không. Có thể chia hai trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất, nếu lý do thay đổi cơ cấu trên là đúng.

Tại Điều 44 Bộ luật lao động có quy định:“1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”.

Căn cứ vào điều luật trên, việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, nhưng đã không báo trước cho người lao động như trong trường hợp của bạn là không trái với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi cho người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động, đồng thời thực hiện trách nhiệm của mình khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 47 Bộ luật lao động, như sau:“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Trường hợp thứ hai, nếu lý do trên không đúng,tức là việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bạn không phải vì lý do thay đổi cơ cấu doanh nghiệp.

Lúc này bạn có thể làm đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở của công ty đó. Khi đó, Tòa án sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp này, bạn cần có những chứng cứ để chứng minh cho việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động là không vì lý do thay đổi cơ cấu.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.