Những nội dung chủ yếu trong nội quy lao động

Người sử dụng lao động sử dụng trên 10 lao động phải có nội quy lao động và nội quy sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn vệ sinh lao động, xử lý kỷ luật lao động không trái với quy định của pháp luật.

Hỏi: Tôi có ý định mở một cơ sản xuất miến dự kiến sử dụng trên 10 lao động. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có cần đăng ký nội quy doanh nghiêp hay không, nếu có thì nội quy lao động sẽ bao gồm những gì?
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nội quy lao động như sau:
"1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
b) Trật tự tại nơi làm việc;
c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc."

Như vậy, cơ sở của chị sẽ sử dụng trên 10 lao động nên chị phải có nội quy lao động và nội quy sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn vệ sinh lao động, xử lý kỷ luật lao động không trái với quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.