-->

Người phụ thuộc không có CMND được tính giảm trừ gia cảnh không

Người phụ thuộc thuộc diện tạm thời chưa được cấp cchưa được cấp mã số thuế người phụ thuộc thì trong thời gian chưa được cấp mã số thuế người phụ thuộc người nộp thuế vẫn được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế.

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế. Chỉ cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế. Cá nhân cư trú có các loại thu nhập khác và cá nhân không cư trú có thu nhập không được giảm trừ gia cảnh.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, quy định về giảm trừ gia cảnh

Điểm d và Điểm g khoản 1 điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CPngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn:

"Điều 9- Các khoản giảm trừ: 1- Giảm trừ gia cảnh: d- Người phụ thuộc bao gồm:d.4- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này bao gồm: d.4.1- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: g.4- Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm: g.4. 1- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh. g.4.2- Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật ".

Thứ hai, quy định về việc cấp chứng minh nhân dân

Điều 3, Điều 4 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA ngày 26/9/2013 của Bộ Công an hợp nhất Nghị định về CMND quy định:

"Điều 3- Đối tượng được cấp CMND: 1- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi tắt là công dân) có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND theo quy định của Nghị định này. 2- Mỗi công dân chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Điều 4. Các đối tượng sau đây tạm thời chưa được cấp CMND: 2- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình.

Các trường hợp nói ở Khoản 1, Khoản 2 điều này nếu khỏi bệnh, hết thời hạn tạm giam, thời hạn thi hành án phạt tù hoặc hết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được cấp CMND".

Căn cứ các quy định nêu trên thì công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân (CMND) theo quy định.

Trường hợp người phụ thuộc thuộc diện tạm thời chưa được cấp CMND theo quy định của cơ quan Công an, nên chưa được cấp mã số thuế người phụ thuộc thì trong thời gian chưa được cấp mã số thuế người phụ thuộc người nộp thuế vẫn được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế.

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, sưu tầm, tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected]