-->

Có được sử dụng mã số thuế của người khác không?

Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh...

Hỏi:Hiện tại Công ty em đang ký hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ với công nhân may và một số lao động khác, đối với hợp đồng thử việc và hợp đồng thời vụ, mỗi lần chi trả cho công nhân, lao động khác Công ty em phải khấu trừ thuế TNCN cho mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên, vì tất cả những công nhân này chưa có mã số thuế TNCN.Vậy Công ty em dùng CMND của các công nhân, lao động khác theo hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng thử việc để đăng ký mã số thuế TNCN cho họ, để họ có mã số thuế TNCN và từ đó họ có thể làm mẫu cam kết 23/BCK-TNCN, tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của họ.Vậy công ty em làm như vậy có đúng quy định không? (Phan Hường - Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định như sau:

“Điều 27. Đăng ký thuế, cấp mã số thuế

1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh….

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã được cấp mã số thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng mã số đó”.

Điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, quy định như sau: “…Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại…”

Như vậy, cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký mã số thuế. Mã số thuế của cá nhân được cấp theo họ tên, số chứng minh thư nhân dân, nơi đăng ký hộ khẩu…Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

Bởi vậy, Công ty bạn không thể sử dụng số chứng minh thư nhân dân của những người lao động làm việc theo mùa vụ, thử việc trước đó hoặc mã số thuế của những lao động này để đăng ký mã số thuế cho những người lao động theo mùa vụ, thử việc mới.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.