Nghỉ việc do thấy công việc không phù hợp, có phải bồi thường phí đào tạo không?

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, người lao động không phải bồi thường phí đào tạo

Hỏi: 1. Em hiện đang làm cho một công ty nước ngoài, và em được công ty cử đi đào tạo ở nước ngoài, trong quá trình này thì hai bên có cam kết sau khi hoàn thành quá trình đào tạo em phải ký 3 năm và đền bù khoản tiền đào tạo nếu nghỉ việc chưa hết thời hạn trên. Sau khi trở về em đã làm được gần một năm và cảm thấy công việc không phù hợp, vậy giờ nếu em xin nghỉ việc thì có phải bồi thường tiền đào tạo cho công ty không?

2. Nếu bản cam kết không phải do em viết và ký tên thì khi nghỉ việc nếu công ty kiện, đó có phải bồi thường không? (Kỳ Vỹ - Lâm Đồng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Trường hợp cam kết bồi thường chi phí đào tạo là một cam kết riêng, được lập thành một văn bản riêng, không phải là một phần của hợp đồng lao động: Trường hợp này, bản cam kết được coi như là một hợp đồng đào tạo nghề được điều chỉnh bởi Điều 62 Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật dạy nghề 2006.

Khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động thì: Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung sau:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động”

Như vậy, trong trường hợp người lao động đã cam kết làm việc cho người sử dụng lao động trong vòng 3 năm sau khi được đào tạo nhưng đã không làm đủ thời hạn đã cam kết thì người lao động phải có trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động như đã cam kết.

Chi phí đào tạo theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động bao gồm: “các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài”.

- Trường hợp cam kết bồi thường chi phí đào tạo được ghi trong hợp đồng lao động, là một phần của hợp đồng lao động:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động thì: khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Trường hợp bạn đặt ra, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, vì vậy, theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động thì: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Như vậy, theo các quy định trên, người lao động chỉ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi người lao động chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn đúng như quy định tại Khoản 3 Điều 37 BLLĐ thì người lao động không phải hoàn trả chi phí đào tạo.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.