-->

Nghỉ không hưởng lương trong thời gian thử việc, pháp luật quy định thế nào?

Nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận thời gian nghỉ không lương không được tính vào thời gian thử việc thì coi như không được tính vào thời gian thử việc.

Hỏi: Công ty em hiện đang ký hợp đồng thử việc 30 ngày đối với 1 số nhân viên, tính tới thời điểm hiện tại thì còn 8 ngày nữa thì hết thời gian thử việc. Hôm nay có 1 nhân viên viết giấy xin nghỉ không hưởng lương 7 ngày vì có việc riêng của gia đình, đã được Giám đốc Công ty em chấp thuận. Em không biết liệu thời gian nghỉ này của nhân viên đó có được tính vào thời gian thử việc hay không, hay khi nhân viên quay lại làm việc thì sẽ phải làm nốt 8 ngày thử việc còn lại. Em cũng đã tìm hiểu nhưng chưa thấy văn bản nào quy định về điều này, vậy nên em viết mail này mong các anh chị tư vấn cho em?(Tạ Hân - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thử việc như sau: “1. Người sử dụng lao độngngười lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. 2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc”.

Như vậy, việc làm thử là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, pháp luật không quy định trường hợp thời gian nghỉ không lương có được tính vào thời gian thử việc hay không. Cho nên nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận thời gian nghỉ không lương không được tính vào thời gian thử việc thì coi như không được tính vào thời gian thử việc, còn ngược lại nếu người sử dụng lao động không đồng ý thì không được tính vào thời gian thử việc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.