-->

Nếu được nâng bậc lương, căn cứ vào hợp đồng làm việc nào?

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hỏi: Tôi công tác tại trường tiểu học, tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học. Tôi ký hợp đồng lao động với phòng giáo dục tháng 09/2014 (có thời hạn) hệ số ban đầu 2,34. Vào 12/2015 phòng giáo dục tiếp tục ký lại hợp đồng (loại hợp đồng đợi có đợt thi hoặc xét tuyển vào biên chế). Nếu tôi được xét nâng bậc lương, tôi được nâng bậc lương theo quy định tôi được nâng bậc lương căn cứ theo hợp đồng đầu tiên hay thứ 2? (Văn Quý - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (25/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Tại Luật viên chức năm 2010 quy định về hợp đồng làm việc của viên chức như sau: Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc: “1.Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này”.

Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc: “1.Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức”.

Vậy, trường hợp của bạn là bạn và phòng giáo dục đã quyết định kí kết tiếp tục hợp đồng làm việc và hợp đầu sau tiếp nối hợp đồng trước chứ không phải là tách ra riêng biệt. Do đó, các quyền và nghĩa vụ của bạn, chế độ bạn đang hưởng được tính liên tục từ tháng 9 năm 2014.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật, bạn sẽ được tính bậc lương mới khi chuyển sang làm một công việc khác khi chuyển ngạch.

Vì thế, nếu bạn được xét nâng bậc lương theo quy định bạn được nâng bậc lương căn cứ theo hợp đồng đầu tiên.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.