Luật sư tư vấn về vấn đề thanh lý hợp đồng trước khi chuyển thành công chức

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về vấn đề thanh lý hợp đồng trước khi chuyển thành công chức.

Hỏi: Cơ quan có 1 lao động nữ, trước kia chị làm tạp vụ (hợp đồng dài hạn), cơ quan cho đi học nâng cao trình độ, chuyển vào làm ủy ban kiểm tra được 1 năm, tạo điều kiện thi công chức vị trí tương đương.Tháng 5/2016, đậu công chức, được miễn tập sự vì làm vị trí này 1 năm,nhưng tính lương từ đầu theo hệ số 2.34, không còn hưởng mức lương cũ theo HĐ dài hạn.Như vậy hợp lýkhông? (Đỗ Tài - Nghệ An)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do cơ quan và chị tạp vụcó ký với nhau một hợp đồng dài hạn(hợp đồng không xác định thời hạn), do đó, khi chị này thi đậu công chức thì cơ quan sẽ phải tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động cũ với chị này trước và các bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3điều 36 của Bộ Luật Lao động 2012

"Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động".

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định:
"2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn."

Tuy nhiên, khi được tuyển dụng vào công chức thì chị này không còn là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động nữa nên cần phải tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với chị ấy theo quy định của pháp luật lao động.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.