-->

Luật sư tư vấn: công ty cho ký hợp đồng học nghề 6 tháng có đúng không?

Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề...

Hỏi: Công ty của em là công ty hưởng lương khoán sản phẩm. Khi người lao động mới được tuyển dụng, thì họ chưa thể làm ra sản lượng (phải từ 02-06 tháng thì người lao động mới vận hành máy chạy máy tốt được), nên công ty em phải cho người đào tạo công nhân mới vào, và phải trả lương cho người đào tạo và cả công nhân học nghề. Công ty cho người lao động ký hợp đồng học nghề tập nghề, với thời hạn là 6 tháng. Đồng thời, công ty cho người lao động ký bản cam kết với nội dung: nếu trong thời gian học nghề, người lao động tự ý bỏ việc, không báo trước cho công ty (01-03 ngày), thì người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo là 1/2 tháng lương trong thời gian học nghề cho công ty. Vậy, luật sư cho em hỏi, trường hợp công ty em cho công nhân mới ký hợp đồng học nghề tập nghề 6 tháng và bồi thường chi phí đào tạo nếu vi phạm hợp đồng học nghề, tập nghề thì có đúng luật không? (Thanh Hương - Hưng Yên)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 24 quy định:

“1- Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề. Nếu ký kết hợp đồng học nghề bằng văn bản, thì phải làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.2- Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.3- Trong trường hợp doanh nghiệp nhận người vào học nghề để sử dụng thì hợp đồng học nghề phải có cam kết về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết hợp đồng lao động sau khi học xong. Người học nghề sau khi học xong, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường phí dạy nghề;4- Trong trường hợp hợp đồng học nghề chấm dứt trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường.”

Theo những nội dung bạn nêu, có thể thấy rằng công ty bạn ký hợp đồng học nghề, tập nghề với công nhân học nghề để sử dụng, như vậy, công ty và công nhân học nghề phải ký hợp đồng học nghề. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng học nghề có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề và công ty. Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

Việc công ty bạn quy định "nếu trong thời gian học nghề, người lao động tự ý bỏ việc, không báo trước cho công ty (01-03 ngày), thì người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo là 1/2 tháng lương trong thời gian học nghề cho công ty" là không trái quy định của pháp luật. Người học nghề nếu vi phạm quy định trên thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Trường hợp, người học nghề chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường. Điều 161 Bộ luật dân sự quy định như sau: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”. Lý do bất khả kháng có thể là người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khoẻ, …

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.