Luật sư tư vấn quy định pháp luật về hợp đồng học nghề

Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề...

Hỏi: Hiện tại công ty em đang cần một lượng lớn công nhân may có tay nghề nhưng thị trường không đáp ứng được, nên công ty muốn nhận học viên đào tạo tại công ty. Công ty muốn soạn thảo hợp đồng học nghề, nhưng không biết rõ thời gian tối đa học nghề là bao lâu? Và mức lương tối thiểu áp dụng là bao nhiêu? Cũng như các chế độ mà học viên cần có. (Trần Hương - Bắc Ninh)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Luật dạy nghề năm 2006:

"Điều 35:1. Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề.2. Hợp đồng học nghề phải được giao kết bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:a) Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp;b) Học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.3. Hợp đồng học nghề được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:a) Truyền nghề;b) Kèm cặp nghề tại doanh nghiệp.4. Hợp đồng học nghề được giao kết trực tiếp giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. Trường hợp giao kết bằng văn bản thì hợp đồng học nghề được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản".

Đối với trường hợp công ty bạn, việc giao kết hợp đồng học nghề với người học nghề cần phải thực hiện bằng văn bản, và có các nội dung:

+ Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được;

+ Nơi học và nơi thực tập;

+ Thời gian hoàn thành khoá học;

+ Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;

+ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

+ Các thoả thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

+ Cam kết của người học nghề về thời hạn làm việc chodoanh nghiệp;

+ Cam kết của doanh nghiệp về việc giao kết hợp đồng lao động sau khi học xong;

+ Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian học nghề.

Thứ hai, Chế độ dành cho người học nghề:

+ Nếu người học nghề trực tiếp tạo ra sản phẩm trong thời gian học nghề thì được hưởng lương theo thỏa thuận của 2 bên đã được ghi trong hợp đồng học nghề.

+ Trường hợp phía công ty bạn chấm dứt hợp đồng học nghề trước thời hạn thì phải bồi hoàn toàn bộ học phí, trừ trường hợp bất khả kháng.

+ Nếu người học nghề chấm dứt hợp đồng học nghề thì không được bồi hoàn học phí trừ lý do chấm dứt: thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốm đau sẽ được trả lại học phí cho thời gian còn lại.

Thứ ba, Về thời gian học nghề sẽ phụ thuộc vào mục tiêu trình độ đào tạo nghề:

+ Mục tiêu trình độ nghề sơ cấp: Thời gian đào tạo 3 tháng đến dưới 1 năm

+ Mục tiêu trình độ nghề trung cấp: Thời gian đào tạo từ 1 năm đến 2 năm

+ Mục tiêu trình độ nghề cao đằng: thời gian từ 2 năm đến 3 năm

+ Daỵ nghề thường xuyên: thời gian linh hoạt, phù hợp với yêu cầu việc làm.

Bạn có thể căn cứ vào mục tiêu trình độ nghề đối với công việc để giao kết hợp đồng học nghề với người học nghề cho phù hợp, và mức lương phù hợp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.