Luật sư tư vấn chế độ hưu trí khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội...

Hỏi: Tôi sinh năm 1983 đã tham gia đóng BHXH quá trình như sau:2/2002 đến 12/2008: lương đóng 1.020.600; 1/2009 đến 9/2009: lương đóng 1.304.100; 10/2009 đến 12/2009: lương đóng 1.428.300;1/2010 đến 12/2010: lương đóng 1.676.700; 1/2011 đến 2/2012: lương đóng 2.484.000; 1/2013 đến 12/2013: lương đóng 2.247.000; 9/2014 đến 1/2015: lương đóng 2.784.000. Nếu tôi rút BHXH 1 lần thì số tiền được trợ cấp là bao nhiêu? (Hà Trọng - Thái Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Trước hết, cần xác định bạn đã có khoảng hơn 10 năm đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc và tính đến năm 2015 bạn mới chỉ 32 tuổi.

Nếu bạn rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong năm 2015.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điều 56 Luật bảo hiểm xã hội như sau:“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Mức tiền lương, tiền công bình quân để tính bảo hiểm xã hội một lần được xác định là mức trung bình tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2006 trở về trước và mức tiền lương, tiền công mà người sử dụng lao động quyết định từ sau năm 2006.
Mức hưởng bảo hiểm một lần được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chứ không phải số tiền lương bạn đóng bảo hiểm cụ thể. Bởi vậy, chúng tôi không thể đưa ra số tiền cụ thể mà bạn được hưởng khi rút bảo hiểm một lần. Song bạn có thể dựa vào quy định trên để tự tính được số tiền được hưởng bảo hiểm một lần là bao nhiêu.

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội thì"c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;".Bởi vậy, nếu bạn có ý định xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì bạn cần làm thủ tục để rút bảo hiểm ngay trong năm 2015.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.