-->

Luật sư tư vấn: chế độ của người lao động về hưu

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản...

Hỏi: Công ty tôi có 1 chị hợp đồng không xác định thời hạn với Công ty, đến 02/11/2016 là đủ 55 tuổi, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) chỉ mới 18 năm 4 tháng. Như vậy Công ty có được ra quyết định để chị này nghỉ hưu không hay phải thực hiện tiếp hợp đồng để chị đủ 20 năm gia đóng BHXH rồi nghỉ hưu. Và nếu Công ty ra quyết định cho nghỉ theo yêu cầu của chị vì đủ tuồi hưu thì công ty có chi trả trợ cấp thôi việc cho trường hợp này không? (Thanh Mai - Hưng Yên)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Nếu bạn chị đã đủ tuổi về hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm, công ty vẫn có thể ra quyết định cho nghỉ. Khi nghỉ hưu, bạn chị sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại khoản a Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội...

Khoản 2 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 cũng quy định: " Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng bảo hiểm tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm"

Trường hợp của chị bạn đã đóng bảo hiểm được 18 năm 4 tháng nên khi nghỉ việc, chị ấy có quyền đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí

Nếu công ty ra quyết định cho thôi việc thì chị bạn vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 :

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Như vậy, chỉ cần chị bạn đủ 12 tháng làm việc trở lên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc mà không phụ thuộc vào việc đóng bảo hiểm

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.