-->

Muốn rút BHXH đã đóng có được không?

Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Hỏi: Tôi đóng BHXH vào tháng 10/2013 đến tháng 2/2014 tại công ty A thì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi muốn rút tiền BHXH mình đã đóng có được không? (Thanh - Hà Nội)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; d) Ra nước ngoài để định cư..."

Căn cứ theo quy định pháp luật trên thì hiện tại anh (chị) sẽ không rút được BHXH. Để rút BHXH anh (chị) cần phải đáp ứng điều kiện như đóng BHXH chưa đủ 20 năm và sau một năm nghỉ việc anh (chị) không tiếp tục đóng BHXH.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.