Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm, có được nhận di sản thừa kế không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định những ai được hưởng di sản thì người đó mới được nhận.

Khách hàng Nguyễn Trường (Cao Bằng) đề nghị luật sư tư vấn, không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau thì có được nhận di sản thừa kế khi bố mẹ mất đi không?

Nội dung yêu cầu của khách hàng tóm tắt như: Nhà tôi có 04 anh chị em, tất cả đều lập gia đình và có công việc ổn định. Thời gian vừa qua, bố tôi mất, theo di chúc để lại tài sản cho vợ và 03 người con và anh trai cả trong gia đình thì không được bố cho thừa kế. Với anh cả, bố không cho thừa kế vì cho rằng không làm tròn bổn phận của người con, không quan tâm, chăm sóc bố khi ốm đau. Tuy nhiên, nhưng anh cả tôi nói vì là con nên đương nhiên có phần, như thế có đúng không? Giờ, anh cả muốn được chia tài sản, anh nói dù không có tên trong di chúc nhưng theo pháp luật vẫn là con của bố nên vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế bình thường. Cho tôi hỏi, anh cả tôi nói thế có đúng không? Bố tôi để lại di chúc nhưng không chỉ định rõ phần của từng người, giờ gia đình tôi phải chia thế nào?
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, không chăm sóc bố khi ốm thì có được hưởng di sản thừa kế?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do đó, trong di chúc, bố anh, chị chỉ định những ai được hưởng di sản thì người đó mới được nhận.

Tuy nhiên có trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Trong trường hợp của gia đình, anh cả của anh, chị đã thành niên và có khả năng lao động nên không thuộc trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, không được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Việc anh cả của anh, chị yêu cầu được chia 2/3 suất của một người thừa kế bình thường là không đúng.

Thứ hai, phân chia di sản theo di chúc không ghi rõ phần của từng người được thực hiện thế nào?

Về việc phân chia di sản: Theo Điều 659 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc phân chia di sản theo di chúc, “việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, nếu di chúc của bố anh, chị hợp lệ, trong di chúc của bố anh, chị không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì 03 anh chị em và mẹ của anh,chị có thể thỏa thuận về việc phân chia di sản. Nếu không có thỏa thuận, di sản mà bố anh, chị để lại được chia đều cho 03 anh chị em và mẹ của anh, chị.

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Trưởng nhóm tư vấn trực tuyến - Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.