-->

Con ngoài giá thú có được chia di sản thừa kế không?

Người con ngoài giá thú chính là người thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc sẽ vẫn được hưởng di sản thừa kế kể cả trong trường hợp bố bạn cho không hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Hỏi: Nếu như tất cả tài sản trong di chúc của bố tôi bao gồm tiền, nhà do công sức của bố và mẹ đẻ tôi gây dựng từ năm 1990 đến nay là thuộc quyền sở hữu của bố mẹ và hai anh em tôi. Và trong di chúc bố tôi cũng nhấn mạnh việc để lại tài sản cho hai anh em tôi, ngoài ra không cho một ai khác. Hiện tại nếu như bố tôi viết giấy sang nhượng lại toàn bộ tài sản cho mẹ tôi thì con ngoái giá thú có được phân chia tài sản từ bố tôi nữa hay không? (Văn Quý - Hải Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết việc phân chia di sản thừa kế chỉ xảy ra khi có sự kiện chết. Như thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi cũng không biết là bố bạn đã mất hay chưa. Tuy nhiên là nếu như có sự kiện là bố bạn đã mất thì về nguyên tắc người con riêng của bố bạn vẫn có quyền hưởng thừa kế theo quy định tại Điều 669 Bộ luật dấn sự năm 2005: "Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

Theo quy định trên, thì con chưa thành niên, cụ thể trong trường hợp của bạn là người con ngoài giá thú
chính là người thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc sẽ vẫn được hưởng di sản thừa kế kể cả trong trường hợp bố bạn cho không hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Còn trong trường hợp mà bố bạn viết giấy sang nhượng lại toàn bộ tài sản cho mẹ bạn thì lúc này, bố bạn không có tài sản để chia di sản thừa kế. Theo đó thì những người thừa kế sẽ không được chia di sản do người chết không có tài sản để lại.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.