-->

Hỏi về định đoạt tài sản thừa kế đất đai

Người sử dụng đất có quyền tặng cho, chuyển nhượng, để thừa kế quyền sử dụng đất

Hỏi: Tôi sống chung với bố mẹ hiện tại gia đình tôi có 9 anh em nhưng đã có gia đình và nhà riêng Đất ở của bố mẹ hiện đã có bìa đỏ đúng tên vào năm 2014 bố mẹ tôi đã thống nhất sang tên cho vợ chồng tôi và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên vợ chồng tôi nhưng khi lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thông qua anh em, nay anh em không đồng ý và đã yêu cầu bố tôi viết giấy tay xác nhận đất đó sang tên cho tôi với mục đích để giao dịch với ngân hàng khi cần vay vốn và bố tôi đã viết rồi bố cùng các anh đã kí tên vào đó nhưng tôi không kí. Xin luật sư cho hỏi sau khi bố mẹ tôi không may qua đời thì đất và tài sản gắn liền trên đất các anh tôi có quyền định đoạt không? (Thanh Minh - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Thứ nhất nếu mảnh đất ở của bố mẹ bạn trước đây được cấp mà chỉ đứng tên bố, mẹ bạn thì việc bố mẹ bạn sang tên cho vợ chồng bạn đứng tên có thể được coi là tặng cho quyền sử dụng đất. Bởi mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn theo quy định tại Điều 164 Bộ luật dân sựnăm 2005:

"Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản”.

Theo quy định này thì bố, mẹ bạn có quyền định đoạt đối với mảnh đất trên nên việc quyết định tặng cho ai là quyền của bố, mẹ anh mà không cần phải có sự đồng ý của các anh em trong gia đình anh.

Trong trường hợp này khi bố, mẹ bạn qua đời thì các anh em trong gia đình bạn không có quyền định đoạt gì về đất ở này bởi vợ chồng bạn đã được cấp sổ đỏ mảnh đất trên khi bố, mẹ còn sống và đã tặng cho vợ, chồng.

Thứ hai, nếu mảnh đất được cấp trước đây là cấp cho cả hộ gia anh thì việc tặng cho quyền sử dụng đất của bố, mẹ bạn cho vợ, chồng bạn là không đúng theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 108, Bộ luật dân sự năm 2005:

"Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ”.

Theo quy định này thì quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình.Ngoài ra theo quy định tại Điều 109, Bộ luật dân sự năm 2005:

"1. Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thoả thuận.

2. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý”.

Theo quy định này thì khi định đọat tài sản chung của hộ gia đình cụ thể là đất và tài sản gắn liền với đất trên thì tất cả các thành viên của hộ gia đình tức các anh, em trong gia đình bạn phải đồng ý với quyết định tặng cho quyền sử dụng đất cho hai, vợ chồng bạn. Nếu các anh, em trong gia đình bạn không đồng ý với quyết định tặng, cho quyền sử dụng đất của bố, mẹ bạn cho hai vợ, chồng bạn thì việc tặng cho giữa bố, mẹ bạn và bạn là hồn toàn trái pháp luật. Trong trường hợp này khi bố, mẹ bạn mất thì đất và tài sản gắn liền trên đất ở trên các anh, em trong gia đình bạn có quyền định đoạt.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.