-->

Hỏi về chi trả trợ cấp thất nghiệp

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Hỏi: Tôi muốn hỏi tôi chưa được chi trả trợ cấp thất nghiệp đã nhận được thông báo hẹn đi hẹn lại tới ba lần, cơ quan bảo hiểm xã hội làm vậy có đúng không? (Vân Lam - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm quy định:

"4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp".

Căn cứ vào quy định pháp luật trên thì trợ cấp thất nghiệp sẽ không chi trả một lần cho anh (chị) mà sẽ chi trả theo từng tháng, thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu. Theo dữ liệuanh (chị)đưa ra,anh (chị)"được hẹn đến ngày 24/10/2015 để thông báo nhưng trong thời gian nhận thất nghiệp lần 2anh (chị)chưa được trung tâm thất nghiệp chi trả mà gần tới thông báo lần 3", trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu trung tâm giải thích.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.