-->

Hết hạn hợp đồng lao động, người lao động tự nghỉ, hay phải chờ công ty thông báo?

[?] Tôi nộp đơn thôi việc và thông báo không làm từ ngày 5/3. Tuy nhiên, công ty chỉ nhận đơn và hẹn sau 45 ngày mới giải quyết. Đến ngày 5/3, tôi nghỉ việc có được không, hay phải đợi thông báo từ phía công ty? Xin nói thêm, bốn ngày sau khi hợp đồng lao động 3 năm hết hạn, tôi mới nộp đơn xin nghỉ việc. (Nguyễn Tuấn Kiệt)

Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Luật sư trả lời

Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng.

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, công ty phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới bạn về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hạn. Ngoài ra, công ty phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng những giấy tờ khác đang giữ của bạn.

Bạn xin nghỉ 4 ngày sau khi hợp đồng hết hạn, theo điều 22 Bộ luật Lao động 2012: Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Nếu không ký, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do vậy, để tránh phải ký hợp đồng lao động mới hoặc hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bạn có thể nghỉ việc ngay khi hết hạn hợp đồng.

Bộ luật Lao động hiện hành không quy định về việc khi hết hạn hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm thông báo trước về việc chấm dứt này, do đó khi hết hạn hợp đồng lao động, bạn có quyền nghỉ việc mà không bắt buộc phải thông báo cho công ty.