-->

Hàng khuyến mại thì xuất hóa đơn vào thời điểm nào?

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hàng khuyến mại thì xuất hóa đơn vào thời điểm nào...

Hỏi: Công ty tôi ở TP. Hồ Chí Minh, có chương trình khuyến mại ở Bình Định. Do phải vận chuyển hàng khuyến mại ra Bình Định nên công ty tôi cần vận chuyển hàng hóa ra địa điểm khuyến mại trước khi thực hiện. Theo quy định chúng tôi được biết, hàng hóa khi vận chuyển trên đường phải có hóa đơn. Vậy chúng tôi có bắt buộc phải xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại vào thời điểm vận chuyển không? (Vũ Trần An - Hà Nam).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Đối với trường hợp này, Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 có quy định về việc lập hóa đơn như sau:

“b. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Như vậy, thời điểm xuất hóa đơn đó là khi bán hàng hóa dịch vụ kể cả hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.Cũng theo quy định này thì khi công ty vận chuyển hàng khuyến mại đến Bình Định sẽ thuộc trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ. Về trường hợp này được thực hiện theo quy định tại phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“2.9. Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo quy định.”

Theo đó, khi vận chuyển hàng hóa này từ công ty đến Quảng Bình thì công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Sau đó khi diễn ra sự kiện khuyến mại thì công ty xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật. Hóa đơn đối với hàng khuyến mại được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm Theo thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mạithì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.”

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.