-->

Khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc?

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Hỏi: Công ty em đặt tại TPHCM. Công ty có mở chi nhánh A, hạch toán độc lập ở tỉnh Bình Dương. Nay Công ty lại muốn mở chi nhánh B cũng tại Bình Dương nhưng lại muốn chi nhánh B hạch toán phụ thuộc chi nhánh A. Em xin hỏi như vậy có được không? và nếu được thì phải làm những thủ tục gì? và có phải khai thuế tại chi nhánh không? (Phó Bằng - Bình Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như thông tin mà anh/chị cung cấp thì công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh nhưng công ty có mở chi nhánh hạch toán độc lập tại Bình Dương. Nay Côngty lại muốn mở chi nhánh B cũng tại Bình Dương nhưng lại muốn chi nhánh B hạch toán phụ thuộc chi nhánh A. Điều này hoàn toàn được.

a/ Kê khai thuế môn bài.

Theo quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế quy định về khai thuế môn bài như sau:"Điều 17. Khai thuế môn bài.1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp;Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế;Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc;Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú".

Như vậy, nếu chi nhánh cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài tại trụ sở chính. Còn trong trường hợp khác tỉnh thì nộp tại chi nhánh.

b/ Xuất hóa đơn cho chi nhánh.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì xuất hóa đơn bán hàng bình thường.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc :

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh ở khác tỉnh thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

. Lập hóa đơn GTGT.

. Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. Nhưng khi bán hàng chi nhánh này phải lập hóa đơn và bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính. Để trụ sở chính lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào những hóa đơn GTGT mà trụ sở chính giao hàng xuất cho.

c/ Kê khai thuế GTGT.

Theo quy định tại điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì kê khai tại chi nhánh.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì trong trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chín. Còn trong trường hợp khác tỉnh với trụ sở chính thì kê khai thuế GTGT tại chi nhánh. Nếu chi nhánh này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tại trụ sở chính.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất:

Nếu cơ sở sản xuất khác tỉnh với trụ sở chính, nếu không bán hàng, không phát sinh doanh thu thì phải đăng kí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại đó. Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Doanh nghiệp phải lập và gửi bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán cùng với hồ sơ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi 1 bản bảng phân bổ tới cơ quan thuế cơ sở sản xuất trực thuộc.

Căn cứ vào số thuế GTGT được phân bổ giữa trụ sở chính và các địa phương cơ sở sản xuất, doanh nghiệp lập chứng từ nộp thuế GTGT tại trụ sở chính và từng địa phương cơ sở sản xuất.

d/ Kê khai thuế TNDN.

Theo điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì kê khai thuế TNDN tại chi nhánh đó.

Còn đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính

Đối với doanh nghiệp sản xuất thì hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì hồ sơ kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.