-->

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có bị trừ lương không?

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Hỏi: Em ký hợp đồng lao động 12 tháng nhưng làm việc được 09 tháng, sang tháng thứ 10 em nghỉ. Mỗi tháng công ty giải quyết cho em nghỉ 01 ngày phép theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao Động. Em đã nghỉ được 09 ngày phép. Vậy, em xin hỏi luật sư, khi em nghỉ làm việc, công ty có trừ lương 09 ngày em đã nghỉ phép vì làm việc chưa đủ 12 tháng có đúng không. Quy định pháp luật thế nào? (Ý Như - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Bộ Luật Lao động năm 2012 (BLLĐ):

"1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây: a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này; b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".

Do đó, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không vì một trong những lý do nêu trên, cũng như không tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định của pháp luật, thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của bạn là trái pháp luật.

Theo quy định tại Điều 43 BLLĐ, trong trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. 3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động”.

Chính vì vậy, việc công ty trừ lương 09 ngày rất có thể là để thực hiện một trong các nghĩa vụ trên, do bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, như vậy là không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nếu như anh (chị) là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thìanh (chị)không phải chịu các nghĩa vụ ghi nhận tại Điều 43 BLLĐ nêu trên, tức là việc trừ tiền lương 09 ngày củaanh (chị)mà công ty làm là sai quy định. Vì pháp luật không có quy định nào ghi nhận cho người sử dụng lao động được trừ tiền lương của người lao động khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.