-->

Muốn nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng, phải báo trước bao nhiêu ngày?

Nếu hợp đồng hết hạn, mà các bên không tiếp tục ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng sẽ hết hạn từ thời điểm ghi trên hợp đồng lao động.

Hỏi: Em làm việc tại công ty bắt đầu từ ngày 17/02/2015 ngày 17/03/2015 em được kí hợp đồng lao động 01 năm. Đến ngày 01/09/2015 em được kí lại hợp đồng do thay đổi công việc. Ngày 01/09/2016, em hết hạn hợp đồng em muốn chấm dứt hợp đồng. Em cần phải báo trước bao nhiêu ngày mới được nghỉ? (Vũ Lâm - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (25/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 36 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau: “1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này”.

Khoản 1 Điều 36 BLLĐ quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng. Nếu hợp đồng hết hạn, mà các bên không tiếp tục ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng sẽ hết hạn từ thời điểm ghi trên hợp đồng lao động.

Pháp luật không quy định trường hợp này NLĐ phải báo cho NSDLĐ, mà trách nhiệm báo trước thuộc về NSDLĐ. Điều 57 BLLĐ 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: “1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động”.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.