-->

Điều kiện nghỉ hưởng lương hưu đối với cán bộ làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp 0,7?

Trường hợp này, bắt buộc cán bộ đó sẽ phải đợi đến khi đủ 15 năm công tác tại khu vực có phụ cấp 0.7 thì mới đủ điều kiện để thực hiện các thủ tụchưởng chế độ hưu trí.

Hỏi:Cơ quan tôi có 01 đồng chí đến 01/07/2016 là đủ 55 tuổi. Đồng chí này đã có thời gian công tác tại khu vực 0,7 là 14 năm 5 tháng. Tôi đã nghiên cứu Luật BHXH 2014 và Nghị định 115/ 2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì nhận thấyTại điểm b, khoản 3, Điều 7 (Nghị định 115/ 2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc) chỉ quy định về mốc tuổi tính số năm nghỉ hưu là: Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ.Vậy xin hỏi,Nếu đối chiếu theo Nghị định này thì đồng chí trên đã đủ điều kiện nghỉ hưu hay chưa? Và có cần đợi đủ 15 năm làm việc tại nơi có hệ số phụ cấp 0,7 hay không? Đồng chí này còn 7 tháng nữa mới đủ 15 năm (Phạm Tùng - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hôi 2014 về điều kiện hưởng chế độ hưu trí"Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu:1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong cáctrường hợpsau đây:b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

..."

Đồng thời, theo Nghị định số 115/2015/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết một số Điều luật bảo hiểm xã hội.

"Điều 7. Mức lương hưu hằng tháng:Mức lương hưu hằng tháng tại điều 56 Luật bảo hiểm xã hộiđược quy định như sau:3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hộiđược xác định như sau:a) Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hộithì lấy mốc tuổi để tính là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ;b) Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ";

Như vậy, theo quy định trên đối với trường hợp làm việc ở khu vực có phụ cấp 0.7 thì bắt buộc phải làm việc đủ 15 năm làm việc tại nơi đó thì mới áp dụng điều kiện về hưu theo độ tuổi 55 đối với nam. Do vậy, mặc dù cán bộ thuộc đơn vị bạn tính đến 1/7/2016 là đủ 55 tuổi nhưng chỉ mới có thời gian công tác là 14 năm 5 tháng nên đến 1/7/2016 vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Trường hợp này, bắt buộc cán bộ đó sẽ phải đợi đến khi đủ 15 năm công tác tại khu vực có phụ cấp 0.7 thì mới đủ điều kiện để thực hiện các thủ tụchưởng chế độ hưu trí.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.