-->

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định cụ thể trong Luật bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Mẹ em sinh năm 1972 là công nhân thợ dệt. Năm 2015 mẹ em đã đủ 25 năm tuổi nghề nhưng thiếu 2 năm tuổi đời? Năm 2016 mẹ em muốn về hưu theo chế độ suy giảm lao động 61% hoặc 81% thì có được không và mức lương hưu là bao nhiêu % và thời gian bắt đầu được hưởng là bao giờ? (Trần Thị Loan - Thái Nguyên)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Như vậy, từ thông tin anh (chị) cung cấp mẹ anh (chị) sinh năm 1972, tính đến năm 2016 thì mới được 44 tuổi mà có nhu cầu muốn nghỉ hưu theo chế độ suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên, theo quy định trên thì vẫn bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi ( 46 tuổi trong trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở nên; 45 tuổi trong trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở nên) mặc dù anh (chị) đáp ứng đủ điều kiện về khả năng suy giảm nhưng không đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi thì vẫn không được về hưu để hưởng chế độ này. Tuy nhiên, anh (chị) có thể tiến hành bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đợi đến khi đủ tuổi thì làm thủ tục hưởng chế độ.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.