-->

Dịch vụ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Điều kiện trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài:

 1. Hằng năm, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho từng người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.
 3. Thời gian đợi văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là từ 30 ngày làm việc.

Cấp mới giấy phép lao động
Cấp mới giấy phéṕp lao động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
 3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
 6. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng);
 7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.Các giấy tờ quy định trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các dịch vụụ pháp lý thực hiện xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài do Luật sư,Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:

 1. Tư vấn các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);
 2. Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;
 3. Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao động;
 4. Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 5. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
 6. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện và phí dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 25 ngàylàm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Liên hệ chi tiết.