-->

Tuyển dụng lao động nước ngoài, cần điều kiện gi?

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Hỏi: Công ty tôi thành lập và hoạt động tại Bắc Ninh. Chúng tôi muốn tuyển lao động quốc tịch Nhật Bản vì thích sự cần cù, tính tuân thủ kỷ luật chặt chẽ của người Nhật. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi có được tự do tuyển lao động nước ngoài không? (Lương Văn Chinh - Bắc Ninh)

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn Luật Lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 170 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài như sau: "1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh".

Điểm 1 Khoản 1 Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định việc xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động như sau: “a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Như vậy, công ty anh chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm các công việc nêu trên mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Ngoài ra, công ty anh (người sử dụng lao động) khi tuyển lao động nước ngoài phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và phải báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Do đó, công ty anh muốn tuyển lao động người Nhật thì phải có các điều kiện theo Luật định.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.