-->

Di chúc có hiệu lực không nếu con đẻ không đồng ý?

Cá nhân có quyền lập di chúc, thể hiện ý chí của mình, không phụ thuộc vào ý chí của người khác, thỏa mãn các điều kiện của di chúc hợp pháp thì di chúc đó được pháp luật thừa nhận

Hỏi: Mẹ chồng tôi có một mảnh đất, trên sổ đỏ mang tên mẹ chồng tôi. Nay bà muốn lập di chúc để chia thừa kế cho các con mảnh đất trên nhưng anh cả không chấp nhận ký vào bản di chúc để làm thủ tục pháp lý. Đề nghị Luật sư tư vấn, trình tự để hoàn thành tâm nguyện của mẹ chồng tôi? (Hương Giang - Hà Nam)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

Điều 646 về Di chúc: "Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết".

Điều 652 quy định Di chúc hợp pháp như sau:

"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên, chỉ cần di chúc mẹ chồng chị lập, thể hiện ý chí của mẹ chồng chị, không phụ thuộc vào ý chí của người khác, thỏa mãn các điều kiện của di chúc hợp pháp thì di chúc của mẹ chồng chị để lại sẽ được pháp luật thừa nhận. Di chúc có thể lập dưới hình thức bằng văn bản hoặc di chúc miệng, quy định tại Điều 650, Điều 651 của Bộ luật Dân sự năm 2005. Trình tự lập di chúc miệng quy định tại Điều 651, và trình tự lập di chúc bằng văn bản quy định tại Điều 655, Điều 656, Điều 657, Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.