-->

Di chúc chung của vợ chồng

Đối với di sản thừa kế, khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Hỏi: Gia đình tôi có 8 anh chị em. Năm 2015, bố mẹ tôi có lập di chúc chung định đoạt tài sản là một căn nhà sau khi mất. Năm 2016, mẹ tôi mất. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi có được chia di sản theo di chúc không?

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Vì ngôi nhà là tài sản chung của bố mẹ anh (chị) thì bố mẹanh (chị)đã lập di chúc chung của vợ, chồng, để định đoạt tài sản chung là ngôi nhà. Pháp luật quy định về di chúc chung của vợ, chồng như sau:

Điều 664. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng

"1. Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào.

2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình".

Như vậy, mẹanh (chị)mất vào năm 2015, tuy nhiên bốanh (chị)vẫn còn sống, do vậy, di chúc chung của bố mẹanh (chị)vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Điều 668 quy định "Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết".

Chính vì vậy, do di chúc chung chưa có hiệu lực pháp luật nên tài sản ngôi nhà chưa được định đoạt.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.