-->

Mẹ có được đòi lại đất cha, mẹ đã cho trước đây?

Mẹ anh (chị) chỉ có quyền định đoạt, sửa đổi di chúc với phần mảnh đất là tài sản của mẹ anh (chị) (theo nguyên tắc chung là 1/2 mảnh đất. Việc mẹ anh (chị) quyết định không cho anh (chị) toàn bộ mảnh đất là không phù hợp với quy định pháp luật.

Hỏi: Bố, mẹ tôi có cho tôi một mảnh đất, có giấy cho tặng tài sản viết tay. Giấy có ghi rõ: khi bố, mẹ tôi mất, tôi được toàn quyền sử dụng mảnh đất đó. Bố tôi đã mất năm 2014, đến nay mẹ tôi còn sống nhưng lại thay đổi quyết định không cho tôi tài sản là mảnh đất đó nữa. Mẹ tôi muốn thu lại mảnh đất đó. Đề nghị Luật sư tư vấn, mẹ tôi có quyền lấy lại mảnh đất đó không? (Nguyễn Công Giao - Quảng Ninh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ vào quyđịnh tại điều 646 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

"Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết."

Theo định nghĩa trên, việc bố mẹ anh (chị) có giấy cho tặng tài sản viết tay vào năm 2005 có ghi rõ:" Khi bố mẹ tôi mất, tôi được toàn quyền sử dụng mảnh đất đó.", về bản chất là một di chúc chung vợ chồng. Di chúc chung vợ chồng theo quy định tại Điều 668 Bộ luật Dân sự năm 2005 chỉ có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết.

Về măt hình thức, di chúc chung vợ chồng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 649 về hình thức của di chúc như sau:"Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình".

Điều 655. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:"Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này".

Trong trường hợp bản di chúc đó thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của một di chúc theo quyđịnh của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì việc sửa đổi di chúc của mẹ anh (chị) phải tuân thủ các quyđịnh tại điều 664 Bộ luật Dân sự 2005:

"1. Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào.2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình".

Do đó, mẹ anh (chị) chỉ có quyền định đoạt, sửa đổi di chúcvới phần mảnh đất là tài sản của mẹ anh (chị) (theo nguyên tắc chung, mẹ anh (chị) sẽ được hưởng 1/2 mảnh đất có tính đến công sức đónggóp của mỗi bên). Việc mẹ anh (chị) quyết định không cho anh (chị) toàn bộ mảnh đất là không phù hợp với quyđịnh pháp luật, vượt quá thẩm quyền sửa đổi di chúc chung vợ chồng.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.