-->

Hỏi về việc bán di sản thừa kế dùng vào việc thờ cúng?

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng

Hỏi: Năm 1992, cha tôi mất có để lại căn nhà và miếng đất 215m2 (nhà trên đất). Trong di chúc cha tôi để lại: Cho phép tôi quản lý căn nhà và đất để làm nơi thờ cúng. Vậy tôi có thể bán nhà không? (Huỳnh Anh - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của pháp luật dân sự thì khi lập di chúc, người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản của mình để di tặng, thờ cúng (theo Khoản 3 Điều 648 Bộ luật dân sự 2005).

Về di sản dùng vào việc thờ cúng được quy định tại Điều 670 BLDS 2005 như sau:

"1. Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thoả thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng".

Như vậy, vì cha bạn có lập di chúc với nội dung "cho phép tôi quản lý căn nhà và đất để làm nơi thờ cúng", do vậy mà ngôi nhà này không thể được phân chia, và bạn cũng chỉ có quyền, nghĩa vụ quản lý căn nhà và đất để làm nơi thờ cúng mà không có quyền định đoạt nhà và đất. Nếu bạn không thực hiện đúng theo nguyện vọng của người để lại di sản thì có thể bạn sẽ không được tiếp tục quản lý di sản đó mà quyền quản lý sẽ phải giao lại cho người khác quản lý để thờ cúng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.