-->

Công ty ngừng đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty ngừng đóng bảo hiểm thì người lao động nữ có được hưởng chế độ thai sản không.

Hỏi: Vì hợp đồng lao độngg của tôi từ tháng 5/11/2015, nhưng đến 6/7/2016 thì tôi sinh cháu trong thời gian tôi nghỉ sinh công ty không có việc làm sau đó làm thủ tục tạm ngừng hoạt động̣ng bán văn phòng, tôi đã nộp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm̉m nhưng sau mấy tháng cơ quan bảo hiểm trả lời tôi không tìm thấy công ty để điều tra, gọi giám đốc đến cơ quan bảo hiểm làm việc rồi mà tôi vẫn nhận được câu trả lời không tìm thấy. Vậy tôi xin hỏi luật sư tôi có được hưởng chế độ thai sản không và tôi phải làm gì? (Thùy Trang - Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, bạn vẫn thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thai sản bởi bạn đã có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con".

Trường hợp công ty bạn tạm ngừng kinh doanh, bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thai sản bởi

"Điều 156. Tạm ngừng kinh doanh:1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.