Công ty không trả tiền thuê xe, thủ tục kiện thế nào?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục kiện doanh nghiệp trong trường hợp cá nhân cho doanh nghiệp thuê tài sản nhưng không được thanh toán.

Hỏi: Tôi có một chiếc xe cẩu cho công ty thuê đến nay đã 4 tháng số tiền tổng cộng là 240 triệu. Công ty không thanh toán vậy tôi phải cần giấy tờ gì để kiện công ty đó? (Tiến Hùng - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Đối với hợp đồng thuê máy súc giữa bạn và bên đi thuê là hợp đồng thuê tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2005. Trường hợp của bạn, bên thuê tài sản đã không trả tiền thuê cho bên bạn là 4 tháng tổng cộng là 240 triệu đồng. Quy định của BLDS về hợp đồng thuê tài sản tại Điều 489 quy định về việc trả tiền thuê như sau:

"Điều 489. Trả tiền thuê:1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác".

Theo quy định trên nếu như 2 bên có thỏa thuận về việc trả tiền thuê theo kỳ hạn là mỗi tháng một lần thì bên bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên thuê vì bên thuê đã không trả tiền thuê trong 4 kỳ liên tiếp. Còn nếu như không có thỏa thuận về việc trả tiền thuê định kỳ 1 tháng 1 lần thì bên bạn có quyền yêu cầu bên đi thuê trả tiền thuê nếu họ không trả thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đã thỏa thuận và yêu cầu bên thuê tài sản trả lại tài sản thuê cùng với tiền thuê.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.