-->

Con riêng có được hưởng thửa kế?

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản...

Hỏi: Tôi là con riêng của bố tôi. Trước đây bố tôi có đi bước nữa và có thêm 1 em trai. Nay bố tôi đã mất, chỉ còn lại tôi, em trai cùng với mẹ kế. Vậy xin hỏi tôi có quyền được hưởng thừa kế đối với phần tài sản như nhà, đất mà bố tôi để lại không? (Tú Trinh - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trong trường hợp của bạn trước khichết ba bạn có để lại di chúc hợp pháp nên việc chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo di nguyện của ba bạn trước khi chết, bạn sẽ được hưởng di sản của babạn để lạinếu trong di chúc ba bạn chỉ định bạn là người đượchưởng thừa kế.Tuy nhiên pháp luật cũng quy định các trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc nghĩa là kể cả trong di chúc để lại không có chỉ định họ được hưởng thừa kế thì họ vẫn được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật:

Điều 669 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Căn cứ vào quy định trên nếu trong trường hợp ba bạn để lại di chúc mà di chúc đó không chỉ định bạn là người được hưởng thừa kế thì bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu bạn là người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi), hoặc trường hợp bạn đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.