-->

Quyền của con đối với diện tích đất được cấp cho hộ gia đình

Điều 669 Bộ Luật dân sự 2005 quy đinh về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc .

Hỏi: Gia đình tôi có một phần đất nuôi trồng thủy sản, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước đây tôi ở chung với cha mẹ, tuy nhiên khi có vợ tôi ra ở riêng, tôi vẫn còn chung hộ khẩu với cha mẹ. Hiện nay cha mẹ tôi định lập di chúc cho phần tài sản này cho cháu tôi, tôi có quyền ngăn cản không? Phần tài sản này tôi có được chia phần không? Để yêu cầu quyền lợi tôi cần làm gì?( Thanh Trúc - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Bất động sản của Công ty Luật Everest - trả lời:

Điều 669 Bộ Luật dân sự 2005 quy đinh về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản".

Khoản 1 Điều 643 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định như sau:

" 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Như vậy, nếu bạn đã thành niên, có khả năng lao động bình thường thì bạn sẽ không được hưởng thừa kế mảnh đất này nếu như bố mẹ của bạn để lại di chúc cho người cháu của bạn hưởng thừa kế toàn bộ quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.