Có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật khi không thực hiện kết luận kiểm tra trong đấu thầu

Trường hợp tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện Kết luận kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Hỏi: Tôi có nghe bạn bè nói từ tháng 09 này nếu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện kết luận kiểm tra mà không thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề nghị Luật sư tư vấn, pháp luật quy định chi tiết về vấn đề này như thế nào? ( Bùi Giang – Tây Ninh)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 24 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư ( TT 10/2016/TT-BKHĐT) ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu về theo dõi việc thực hiện Kết luận kiểm tra như sau:
"Trường hợp đơn vị được kiểm tra có sai sót hoặc vi phạm trong hoạt động đấu thầu, cần có thời gian để khắc phục, đơn vị chủ trì kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Kết luận kiểm tra".

Điều 26 TT 10/2016/TT-BKHĐT về cơ chế xử lý đối với việc không thực hiện Kết luận kiểm tra quy định:
"Tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận kiểm tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Như vậy, trường hợp đơn vị được kiểm tra có sai sót hoặc vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đã có thời gian để khắc phục mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail:[email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.