-->

Có phải ký lại hợp đồng lao động khi thay đổi Tổng giám đốc không?

Khi thay đổi Tổng giám đốc thì hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực mà không phải ký kết hợp đồng lao động mới vì Tổng giám đốc mới sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc cũ.

Hỏi: Hiện nay, tôi đang ký hợp đồng lao động với một công ty có thời hạn một năm. Nhưng bên công ty tôi cứ vài tháng là thay đổi Tổng giám đốc. Đề nghị Luật sư tư vấn, hợp đồng của tôi đã ký vào khoảng thời gian trước còn hiệu lực không? Khi công ty thay đổi Tổng giám đốc, tôi có phải ký lại hợp đồng lao động hay không? (Mai Văn Tú - Vũng Tàu)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Phương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định vềTrách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán".

Như vậy, theo như anh (chị) trình bày, anh (chị) ký hợp đồng lao động trước là hợp đồng xác định thời hạn và ký với Tổng giám đốc trước. Tuy nhiên, khi thay đổi Tổng giám đốc thì hợp đồng của anh (chị) vẫn còn hiệu lực mà không phải ký kết hợp đồng lao động mới vì Tổng giám đốc mới sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc cũ. Khi hết thời hạn hợp đồng thì Công ty có trách nhiệm thông báo trước cho anh (chị) ít nhất là 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn. Trường hợp mà không thông báo thì theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012, khi hết hạn hợp đồng mà anh (chị) vẫn làm việc tiếp thì trong thời hạn 30 ngày, công ty không ký tiếp hợp đồng với anh (chị) thì hợp đồng đó được tự động trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.


Khuyến nghị:
  1. Để nhận được những tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.