Có được tính số thâm niên vào lương hưu không?

Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tiền lương.

Hỏi: Tôi năm nay 55 tuổi đang công tác tại cơ quan thanh tra và đang hưởng 24% phụ cấp thâm niên, nay do công tác tổ chức điều động sang cơ quan không có thâm niên nữa vậy tôi xin hỏi khi tôi nghỉ hưu có được tính số thâm niên trước đây vào lương hưu hàng tháng không? (Yên Yên - Hà Tĩnh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 về tiền lương như sau:

Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở”.

Do vậy, tiền lương sẽ bao gồm cả tiền phụ cấp thâm niên nghề mà anh công tác tại cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, việc tính phụ cấp thâm niên vào tiền lương còn dựa vào thời gian mà anh đóng BHXH là từ thời điểm nào để có căn cứ tính lương, mà theo quy định tại Luật BHXH 2014 như sau:

Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần: 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu; b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu; c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu; d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu; e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu; g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”.

Như vậy, việc có được hưởng thêm phụ cấp thâm niên sẽ phụ thuộc vào thời gian anh bắt đầu đóng BHXH; ví dụ như anh đóng trước năm 1995 thì sẽ được tính tiền lương bình quân 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu và khi anh đủ 60 tuổi anh sẽ được về hưu thì tiền lương củaanh được tính tương ứng với thời gian anh không được hưởng phụ cấp thâm niên. Hoặc nếu như anh tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì sẽ tính bình quân 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu và tiền lương của anh sẽ được tính trung bình 5 năm không có phụ cấp thâm niên và 1 năm có phụ cấp thâm niên. Và vì không có thông tin chính xác về trường hợp này nên rất khó để có thể xác định có được tính phụ cấp thâm niên vào tiền lương cho anh hay không vậy nên anh có thể dựa vào quy định trên để xác định mức lương có phụ cấp hay không.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.