-->

Có được miễn thuế khi mua bán nhà do Nhà nước hóa giá?

Nếu người sở hữu nhà có một căn nhà duy nhất và thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân thì khi chuyển nhường quyền sử dụng đất, chỉ phải đóng thuế trước bạ theo quy định của pháp luật và không phải đóng thêm bất cứ loại thuế nào khác.

Hỏi: Cha mẹ tôi đã trên 80 tuổi, muốn bán căn nhà duy nhất để về ở với tôi, mà căn nhà này trước đây do Nhà nước hoá giá. Đề nghị Luật sư tư vấn, cha mẹ tôi có phải đóng khoản phí hoặc thuế nào không? (Nguyễn Hữu Huân - Thanh Hóa)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đàm Vân Anh - Tổ tư vấn pháp luật kế toán của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật thu nhập cá nhân 2007 và điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 quy định về miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở đối với cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có một căn nhà ở, đất ở duy nhất:

"1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế".

Căn cứ vào quy định nếu trên, nếu bố mẹ bạn có một căn nhà duy nhất và thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân thì khi chuyển nhường quyền sử dụng đất, bố mẹ bạn chỉ phải đóng thuế trước bạ theo quy định của pháp luật và không phải đóng thêm bất cứ loại thuế nào khác.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.