Có được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần khi công ty không trả sổ bảo hiểm không?

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Hỏi: Từ năm 2014 em làm tại một công ty tư nhân, Công ty này đã đóng bảo hiểm cho em, cho đến tháng 4/2015 (thời điểm em nghỉ việc) là tròn 1 năm. Nhưng đến nay tháng 10/2015 em vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm từ công ty cũ. Mà em đã vào công ty mới làm được hơn 5 tháng, cũng làm sổ mới rồi. Vậy cho em hỏi là giờ em nhận sổ bảo hiểm từ công ty cũ thì có thể nối được với sổ công ty mới không? (Vũ Kim Phượng - Lạng Sơn)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 63 Quyết định 1111/QĐ- BHXH như sau: "1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất".

Theo đó, trường hợp của anh, sau khi nhận được sổ BHXH ở công ty cũ, anh có thể tiến hành thủ tục gộp sổ bảo hiểm để cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm ở công ty cũ với thời gian hiện nay. Nếu công ty cũ không chốt sổ BHXH cho anh (chị), anh (chị) có quyền khiếu nại lên ban giám đốc công ty hoặc gửi đơn đến phòng LĐTBXH để yêu cầu giải quyết. Vì sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, anh (chị) đã làm việc tại một công ty khác và tiếp tục đóng BHXH nên không thuộc trường hợp được rút BHXH một lần.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.