Có bị xử lý kỷ luật khi chưa kí hợp đồng lao động không?

Tùy theo nội dung quy định của nội quy công ty về hình thức xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm của người lao động.

Hỏi: Tôi đã làm việc cho công ty 04 năm, nhưng không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Tôi tự ý thay đổi nội quy lao động của công ty thì có bị xử lý nặng không? (Trung Trực - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về hành vi không ký hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động:

Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động: “1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. 2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động”.

Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau: Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động: “1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây: a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên”.

Theo đó, khi nhận người lao động vào làm việc, công ty phải có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động với người lao động, và chịu trách nhiệm hành chính cho hành vi vi phạm này của mình.

Việc giữa chịvà công ty không thực hiện ký kết hợp đồng lao động nhưng chịđã làm việc với thời hạn trong công ty là trên 03 tháng, thì coi như giữa 2 bên đã xác lập quan hệ lao động theo pháp luật lao động.

Khi đó, với tư cách là người lao động trong công ty, chịvẫn phải có nghĩa vụ tuân thủ nội quy lao động của công ty, và tuân thủ pháp luật về lao động, khi có sự vi phạm kỷ luật của công ty, chịvẫn phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định của nội quy công ty và theo pháp luật lao động.

Thứ hai, về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động:

Tùy theo nội dung quy định của nội quy công ty về hình thức xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm của chị:là việc chịtự ý thay đổi nội quy công ty, công việc sai thẩm quyền cho phép với vị trí công việc hiện tại của chị.

Việc đình chỉ công việc:

Theo Bộ Luật Lao động 2012:

Điều 129. Tạm đình chỉ công việc: “1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. 3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. 4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc”.

Do đó, trong thời gian bị đình chỉ công việc, chịphải đợi quyết định từ phía công ty về hành vi vi phạm của chị,hình thức xử lý đối với vi phạm nếu được xác định là có vi phạm kỷ luật. Chịkhông bị trừ hết phần lương được hưởng theo tháng làm việc, nhưng được tạm ứng trước 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc, và sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, nếu không có sự vi phạm kỷ luật, chịđược làm việc trở lại bình thường thì không phải trả lại số tiền đó, và được trả lương cho 02 tháng bị tạm đình chỉ.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.